Vrijdag 14 december, keuringsavond Boerhoorn Zuidwolde aanvang 19.00uur.